Over Tulpia

(Hofdredacteur Tuncay Çinibulak in gesprek met lezers, 24-09-2009)

Tulpia is een ideële instelling. Zij stelt zich ten doel om de publieke sfeer in Nederland aangenamer te maken en de sociaal-maatschappelijke vraagstukken op constructieve wijze te benaderen. Tulpia is daarbij verbindend en niet scheidend, zij werkt graag samen met individuen en/of organisaties. Het inzetten van dichtkunst, literatuur en muziek is dan ook bedoeld om dat doel dichterbij te brengen.

Stichting Tulpia is in eerste instantie een multimediale uitgeverij zonder winstoogmerk. Sinds haar oprichting op 4 januari 2006 heeft zij diverse publicaties op haar naam staan, zoals het tijdschrift Tulpia (2006 - 2012), een special over de Europese Verkiezingen in 2009 en de Marmaris Travel Guide. Ook heeft Tulpia een drietal onderzoeken ingesteld over de Turks-Europese onderwerpen en over de Turkse gemeenschap in Nederland.

Vanaf 2021 focussen we ons op de volgende activiteiten:

  • Het uitgeven van literaire en/of journalistieke boeken.

  • 1-3 maal uitbrengen van een Tulpia-themanummer.

  • Het verzorgen van schrijftrainingen over journalistieke verhalen en poëzie.

  • Het organiseren van bijeenkomsten met een literaire en/of sociaal-maatschappelijke inhoud.

  • Het trainen en coachen van jongeren om hun toekomstperspectieven te vergroten.Tulpia Media & Maatschappij

(Medewerkers van Tulpia in gesprek met elkaar, 24-09-2009)

Sinds haar oprichting in 2006 heeft Tulpia zich ingezet als brug tussen twee werelden: Nederlanders en de Turkse Nederlanders, maar heeft ook in haar magazine veel bericht over de Nederlands-Turkse betrekkingen. Met haar motto “Twee werelden, één blad” heeft zij verhalen, reportages en portretten gepubliceerd om uiting te geven aan die beleving. Totdat Tulpia Magazine halverwege 2011 ter ziele ging aan de gevolgen van de economische crises van 2008 in Nederland en in Europa heeft zij de volgende activiteiten ontplooid:

Magazine
Tulpia heeft tussen 2006-2012 diverse publicaties uitgegeven zoals het tijdschrift Tulpia (21 edities), een special over de Europese Verkiezingen in 2009 en de Marmaris Travel Guide voor de Nederlandse toeristen.

Onderzoeken
In opdracht van Tulpia is er een drietal onderzoeken gedaan over de Turkse gemeenschap in Amsterdam (uitgevoerd door Bureau O+S), de Turks-Europese betrekkingen en de Europese Verkiezingen in 2009 (MCA Communicatie, nu geheten Motivaction).

Schrijftrainingen
Tulpia heeft in een reeks schrijftrainingen verzorgd (2009-2010) met Jan Brokken als docent. Het doel was om Turkse Nederlanders warm te krijgen voor het het schrijven. Tulpia magazine heeft ook een speciale uitgave gewijd aan dit onderwerp.

Lezersdagen en conferenties
In 2009 en 2010 heeft Tulpia een aantal lezersdagen georganiseerd (zie de foto's hierboven).